S5 Corporate Response - шаблон joomla Книги
Обкладинка

logo comexpert

  • Реєстрація

Загальні відомості про товари культурно-побутового призначення

 

     Навчальні питання:

1. Загальні відомості про товари культурно-побутового призначення. Вимоги до споживчих властивостей

2. Класифікація товарів культурно-побутового призначення

 

1. Загальні відомості про товари культурно-побутового призначення. Вимоги до споживчих властивостей

Товари культурно-побутового призначення – це доволі численна товарна група, використання  виробів якої сприяє проведенню дозвілля та активного відпочинку, вони призначені для задоволення культурних запитів людини.

Випуск культтоварів супроводжується їх постійним удосконаленням, технічним ускладненням, особливо це стосується побутової телевідеоапаратури. 

Для виготовлення цих товарів використовують найрізноманітніші матеріали (деревину, метали, тканини, пластичні маси, натуральну та штучну шкіру тощо). Таке розмаїття сировинної бази, вимоги до якості товарів культурно-побутового призначення та відповідності запитам споживачів передбачає застосування різних технологій переробки сировинних матеріалів та новітніх технологій виготовлення кінцевого продукту.

Номенклатура показників якості товарів культурно-побутового призначення відрізняється залежно від товарної групи, підгрупи, виду, різновиду товару. Тому головною вимогою щодо показників якості є відповідність номенклатурі їх споживних влас­тивостей.

Окремо можна виділити групу вимог до товарів культурно-побутового призначення, які забезпечують їх відповідність призначенню задовольняти культурні запити. Це такі споживчі властивості  як функціональні, ергономічні, естетичні властивості, а також надійність, безпечність використання та соціальне при­значення.

Функціональні властивості визначають відповідність кож­ного товару його цільовому призначенню.

Ергономічні властивості - це властивості товарів, що здатні забезпечувати зручність у процесі використання. Конструкція товарів повинна відповідати антропометричним, фізіологічним та психофізіологі­чним можливостям людини. Кожна нова модель за своєю конструкцією, формою, масою повинна бути зручнішою і комфортнішою.

Естетичні властивості характеризують художнє оформлен­ня та зовнішній вигляд виробів. Вони визначаються інформацій­ною виразністю, цілісністю композиції, раціональністю форми та досконалістю виробничого виконання.

Надійність користування - це властивості товарів, які обу­мовлюють здатність зберігати основні параметри в межах, які відпо­відають визначеним умовам споживання. Надійність постійно змінюється внаслідок процесів, які відбуваються при зберіганні та експлуатації. Основними показниками надійності є термін служби і ресурс (гранична можливість експлуатації).

Показники безпеки свідчать про безпечність і нешкідливість використання товару. Наприклад, це надійність електроізоляції приладів, ефективність дії за­хисних пристроїв, вогнестійкість тощо.

Екологічні показники характеризують рівень шкідливого впливу на навколишнє середовище при використанні продукції. Вони містять вимоги, дотримання яких забезпечує раціональну взаємодію між діяльністю людини і довкіллям.

 

Продовження