S5 Corporate Response - шаблон joomla Книги
Обкладинка

logo comexpert

  • Реєстрація

Класифікація та асортимент музичних товарів

 

 

     Навчальне питання:

1. Класифікація та асортимент музичних товарів

 

1. Класифікація та асортимент музичних товарів

Сучасна класифікація поділяє всі музичні інструменти на:

-  групи за джерелами звуків;

-  підгрупи – за способами відтворення звуків;

-  види – за додатковими ознаками, характерними для даного виду.

Усі музичні інструменти можна поділити на такі основні групи:

-  струнні,

-  язичкові,

-  духові,

-  ударні,

-  електромузичні.

 

27z

Струнні 

Струнні музичні інструменти за способом видобування звука поділя­ються на щипкові, смичкові та клавішні.

                           

   

28zДо щипкових інструментів відносять інструменти, у яких звук ви­добувається защипуванням струн пальцями або пластинкою (медіатором).

Балалайка — російський музичний інструмент трикутної форми, з випуклим ребристим дном, що складається з 6-7 основних деталей (кле­пок). Оркестрові балалайки випускаються триструнними.

Гітара — має форму вісімки, у якої нижній овал трохи більший за верхній.

Мандоліна буває овальною (найпоширеніша), напівовальною та плоскою з чотирма парними струнами, звук видобувається медіатором.

Домра — стародавній російський інструмент з овальним (гарбузо­подібним) корпусом. Домри розрізняють за кількістю струн — три- й чотириструнні.

29zУ смичкових інструментах звук видобувається смичком (де­рев’яна тростина з натягненим пучком кінського волосся). Призна­чені для сольного, ансамблевого, оркестрового виконання музичних творів. Ці інструменти чотириструнні, їх розрізняють за розмірами.

Скрипка має високий тембр.

Альт — більший за скрипку, тембр глухуватий.

Віолончель відрізняється від скрипки та альта значно більшим роз­міром, має висувний шпиль для упору в підлогу під час гри, має нижчий тембр.

Контрабас — найбільший за розмірами та найнижчий за звучанням смич­ковий інструмент.

У клавішних інструментах звук видобувається за допомогою клавіш (при натисканні клавіші приходять у рух молоточки, під ударами яких здійсню­ються коливання струн та утворення звука).

   До клавішних інструментів відносять багатоклавішні інструменти — рояль (струни розташовані у горизонтальній площині) та піаніно (струни розташовані у вертикальній площині). За красотою тембру та музичними можливостями ці інструменти найдосконаліші. Рояль звучить більш яскраво та потужно, піаніно — слабше.

 

Язичкові

30zЯзичковими називаються інструменти, джерелом звуку в яких є язичок (металева пластинка певної для кожного звука довжини та товщини), що ко­ливається від струменя повітря.

Гармонії застосовують для виконання нескладних музичних творів.

Баян буває кількох різновидів: готовий, виборний, готово-виборний.

Акордеони за конструкцією майже не відрізняються від баяна. Різні тільки форма корпуса та клавіатура мелодії. У акордеонів клаві­атура мелодії рояльного типу. Залежно від розміру звукового діапазону акордеони поділяють на повні та неповні.

31z

32z

  

Духові

Духовими називають інструменти, в яких джерелом звучання є стовп повітря, що коливається в каналі інструмента. Залежно від способу видобування звука та конструктивних особ­ливостей музичні духові інструменти поділяються на амбушурні (мун­дштучні), дульцеві та тростинові.

33z

 

 

 

 

Амбушурні (мундштучні) інструменти характеризуються тим, що повітря вдувається в канал через мундштук. Виготовляють ці інстру­менти з латуні.

Труба являє собою трубу, яка зігнута в один оборот та складає єдине ціле з розтрубом. Звук високий, використовується як сольний інстру­мент.

Альт, тенор, баритон однакові з трубою за будовою, розрізняються розмірами та висотою звучання.

Труба мисливська — найнижчий за звучанням інструмент.

Валторна складається з вузьких циліндричних та конічних зігну­тих трубок із широким розтрубом, звук м’який, виразний.

Тромбон довга складена циліндрична двічі зігнута трубка, що закін­чується широким розтрубом.

34zДо дульцевих інструментів відносять флейту. Вона являє собою трубу (дерев’яну або металеву), що складається з головки середнього та меншого колін. Головка має боковий отвір (дульце) для вдування струменя повітря безпосередньо до каналу. Велика флейта застосовується в оркестрі та у виконанні соло.

Тростинові інструменти в механізмі видобування звука мають тонку комишеву пластинку — тростину. Розрізняють одинарні та подвійні тростини.

Кларнет труба з деревини з циліндричним каналом, клювоподібним мундштуком та невеликим розтрубом на кінці, звук видає ясний.

Саксофон — параболічна труба з одинарною тростиною (з ла­туні), з клювоподібним мундштуком. Має сильний та виразний звук характерного тембру.

Гобой за формою нагадує кларнет, але має конічний канал та мен­ший розтруб.

Фагот — найбільший дерев’яний інструмент, звучання його най­нижче. Застосовується переважно в оркестрах.

 

Ударні

Ударні музичні інструменти - звук у них видобувається го­ловним чином за допомогою удару.

           35z             36z

 

Електромузичні

Електромузичними називають інструменти, під час гри на яких електрична енергія перетворюється в звукову. Вони мають своєрідний тембр та можуть імітувати різні інструменти.

Адаптовані інструменти — це електрогітари, які бувають акустич­ними (можуть використовуватися з адаптером та без нього), напівакустичні (можуть використовуватися без адаптера, але звучать слабко) та неакустичні (звучать тільки з адаптером).

Електронні інструменти можуть бути одноголосими та багатого­лосими (найбільш поширені).

До вузлів, деталей та приладдя музичних інструментів відносять стру­ни, струнотримачі та кілочкову механіку для струнних, грифи, кілочки, підборі­дники для щипкових, механіку клавіатури, деталі та вузли для піаніно та роялів, планки голосові, клавіатурні механізми та деталі для язичкових, мундштуки та тростини для духових, вузли та деталі для ударних, запасні частини до електрому­зичних, футляри, чохли тощо.