S5 Corporate Response - шаблон joomla Книги

logo comexpert

  • Реєстрація

  2. Асортимент товарів: визначення, види

   Асортимент товарів це набір товарів, що сформований за певними ознаками і задовольняє різноманітні, аналогічні й індивідуальні потреби. Термін походить від французького assortiment, що означає добір різних видів і сортів товарів.

   Товарна номенклатура - перелік однорідних і різнорідних товарів загального або аналогічного призначення.

   Промисловий (виробничий) асортимент – номенклатура товарів, що виробляються промисловістю.

  Торговий асортимент - набір товарів, сформований торговою орга­нізацією з урахуванням його спеціалізації, споживного попиту і матеріально-технічної бази (гуртові бази, роздрібні підприємства). На відміну від промислового, торговий включає товари різних виробників, у тому числі імпортні.

   Широта охоплення товарів, які входять в асортимент, ви­значається кількістю груп, підгруп, видів, різновидів, марок, типів, найменувань.

Залежно від широти охоплення товарів розрізняють види асортименту: простий, складний, груповий, розгорнутий, супутній, змішаний.

vudu acortumentu 1 2

   

  За ступенем задоволення потреб розрізняють раціональний і оптиммальний асортимет

vudu acortumentu 2 2