S5 Corporate Response - шаблон joomla Книги

logo comexpert

  • Реєстрація

2. Якість товарів 

   

   Якість товару  –  це сукупність його властивостей і характеристик, які додають йому здатність задовольняти обумов­лені або передбачувані потреби покупця.

   Показник якості товару –  це кількісна характеристика одного чи декількох властивостей товару, які становлять йо­го якість. Показник якості кількісно характеризує ступінь придатності товару задовольняти певні потреби. Номенкла­тура показників якості конкретного товару залежить від йо­го призначення. У товарів, які виконують декілька різнорід­них функцій, номенклатура показників може бути дуже ши­рока, в товару одноцільового призначення вона буде значно звуженою.

 

metod vuznazenny pokaznuka

   Оцінювання якості –  це вибір показників, визначення дійсного значення і співставлення їх з базовими показниками. У якості базових пока­зників прийняті регламентовані значення стандартів або ін­ших нормативних документів (НД), а також стандартні зразки, еталони. Після співставлення дійсних значень вимірюваного показника з базовим встановлюються певні класи, товарні ґатунки (сорти), марки продукції.

   Стандартний товар – товар, який відповідає встановле­ним вимогам за всіма обраними показниками.

Нестандартний товар – товар, який не відповідає встано­вленим вимогам за одним або кількома показниками, але ця невідповідність не є критичною (небезпечною).

   Брак  – товар з виявленими вадами, що можуть бути усуну­ті або їх не можна виправити за одним або комплексом показників.

Ґатунок (сорт) –  градація якості товару за одним або кількома показниками. Поділ за сортами здійснюється залежно від наявності дефектів і відхилення за деякими показниками споживчих властивостей. Сорти позначаються порядковими номерами –  1-й, 2-й, 3-й, іноді термінами – екстра, вищий, прима тощо.

 

Продовження