S5 Corporate Response - шаблон joomla Книги

logo comexpert

  • Реєстрація

2. Маркування, пакування та зберігання деревинних матеріалів

Маркування

Лісоматеріали круглі діаметром 14 см і більш маркуються поштучно на верхньому торці червоною фарбою та іншими засобами, стійкими до атмосферних взаємодій. В маркуванні вказується призначення ( літера С – для будівлі), ґатунок ( за звичаєм римськими цифрами ІІІ – 3-го сорту), товщину (діаметр) в сантиметрах (арабськими цифрами і пишуть останню цифру, наприклад при товщині 14 см кладуть цифру 4).

Пиломатеріали маркують клеймуванням з позначенням їх сорту у вигляді умовного знаку (наприклад, сорт відбірний вказують О і однією горизонтальною смужкою).

Фанера клеєна на зворотної сорочці листа має маркування, нанесену незмивною фарбою, з позначенням сорту, марки, номеру ВТК.

Плити ДСП і ДВП – при маркуванні вказується найменування виробника, вид і характеристика плити, номер ДСТУ або ТУ, дата виготовлення, штамп ВТК.

Матеріали для підлоги – мають паспорт на кожну партію з позначенням найменування підприємства – виробника і виробу, породи деревини, розміру, кількості і штамп ВТК.

Шпалери склеюють бандероллю (паперовою стрічкою 50 -80 мм), на якою типографської фарбою вказують найменування відомства, найменування або товарний знак виробника, його адресу, найменування виробу, довжину, ширину, стандарт, умовні символи, інструкція по їх наклейці на стіни.

Зберігання деревинних матеріалів

Лiсоматерiали необхiдно зберiгати в розсортованому виглядi i при надходженнi на склад складати в стоси.  На кожному стосi лiсоматерiалiв повинна бути прикрiплена табличка, що вказує номер стосу, сортамент породи, розмiри, кiлькiсть складених лiсоматерiалiв,  дату укладання в стос,  режим зберігання i  передбачуваний термiн розбору стосу (використання).

Лiсоматерiали,  що зберiгаються на складi, потрiбно оглядати не менш одного разу на мiсяць.  При  виявленнi  на  деревинi грибкiв або нашарування плiсняви стоси перебирають,  зараженi матерiали вилучають, а майданчики, де знаходились цi матерiали, дезинфiкують.

Вироби  з  деревини  слiд зберiгати в сухих вентильованих закритих примiщеннях з вiдносною вологiстю повiтря не бiльше  нiж 60%.

Круглi лiсоматерiали повинi надходити пакетами i блок-пакетами шириною 2,8 м  (2,5  м), висотою 1,6 м, довжина пакетiв - вiд 1 до 8 м.

Пакети i блок-пакети повиннi бути упакованi обв'язками  багаторазового або одноразового використання. Круглi лiсоматерiали при сухому способi зберiгання складають в рядовi стоси на прокладках, короткомiрнi лiсоматерiали укладають в рядовi стоси-клiтки або в розрiдженi пакетнi стоси.

Iнтервали мiж стосами-клiтками повиннi бути:  в ряду не менше нiж 0,5 м, мiж рядами - не менше нiж 1м.

Пиломатерiали повиннi доставлятись пакетами та  блок-пакетами. Пакети i блок-пакети повиннi бути обмотанi обв'язками одноразового (сталева смуга, сталевий дріт) або багаторазового використання (стропи великогабаритнi напiвжорсткi).      

Пакети i блок-пакети пилопродукцiї з нормованою вологiстю необхiдно  зберiгати в закритих складах або пiд навiсом iз щiльними торцевими i закритими боковими стiнами.

Допускається зберiгання на вiдкритих складах,  якщо пакети та блок-пакети захищенi водонепроникним папером, синтетичною плiвкою або щитами.

Пиломатерiали  i  заготовки, висушенi до вологостi 22 %, для тривалого зберiгання потрiбно складати в стоси з щiльних  пакетiв.

Пакети  пиломатерiалiв i заготовок твердих листяних порiд i сортiв зберiгаються пiд навiсом, який складається з покрiвлi i захищений стiнами з трьох бокiв, четвертий (пiвнiчний бiк) - вiдкритий.

Пиломатерiали i  заготовки 2-го i 3-го сортiв твердих листяних порiд i 1-го сорту м'яких листяних  порiд  зберiгаються  пiд навiсом, який складається з покрiвлi на стовпах i всi чотири боки вiдкритi.

Сухi пиломатерiали  iнших сортiв повиннi зберiгатись на вiдкритих складах-майданчиках в щiльних стосах,  що забезпечують  захист вiд атмосферних опадiв.

Для  захисту  вiд  розтрiскування пиломатерiалiв пiд час тривалого зберiгання в теплу пору року торцi пиломатерiалiв рекомендується покривати вологозахисною замазкою, наприклад, бiтумом, емульсiєю тощо.

Столярнi вироби (вiконнi та двернi блоки,  меблi,  шафи, погонажнi вироби тощо) рекомендується зберiгати в  примiщеннях, в яких забезпечується температура не менше нiж +10 гр. С в стосах або контейнерах. Вiконнi  та  двернi блоки зберiгаються в вертикальному положеннi на пiдкладках розсортованими за типами, розмiром i призначенням.

Погонажнi вироби, коротшi за 3 м, упаковують в пачки масою до 50 кг i зв'язують мiцним пакувальним матерiалом.

Майданчики для складування рекомендується покрити дерев'яними настилами. Розмiщення цих виробiв на грунтi або кам'яних пiдлогах забороняється.

Дерев'янi вироби для паркетних покриттiв.      Паркетнi дошки,  набiрний i штучний паркет укладають  у пачки  масою не бiльше 40 кг,  скрiплюють стяжкою або дротом по дерев'яних накладках, розмiщених з обох бокiв пачки. Кожна пачка повинна мати дошки одного  типу,  розмiру  i одного варiанту розмiщення планок з деревини рiзних порiд.

Дошки  упаковують в пачки попарно лицьовим боком одна до одної. Мiж лакованими поверхнями вставляється прокладка з паперу. Пачки упаковують в полiетиленову плiвку.

Планки  в  пачках штучного паркету укладають гребенями в зовнiшнiй бiк,  лицьовими боками - догори,  крiм  верхнього  ряду, який укладають лицьовими боками планок донизу.  Пачки повиннi мати рiвну кiлькiсть правих i лiвих планок.

Паркетнi дошки i пачки штучного паркету повиннi зберiгатись в упаковцi покладеними в правильнi ряди за типами,  розмiрами i породами дерев'яних планок в сухих примiщеннях в умовах, якi не допускають зволоження бiльше нiж 60%.

Забороняється вантаження пачок навалом i вивантаження скиданням.

Деревинноволокнисті i деревинностружкові плити необхідно зберігати в сухих,  закритих складах, в стосах, покладених горизонтально на рівних майданчиках.