S5 Corporate Response - шаблон joomla Книги

logo comexpert

  • Реєстрація

2. Споживні властивості шкільно-письмових, канцелярських і офісних товарів

Споживні властивості цих товарів поділяються на функціональні, ергономічні, естетичні властивості, а також надійність, безпечність використання та соціальне при­значення.

Соціальне призначення шкільно-письмових, канцелярських і офісних товарів — це доцільність та необхідність їх виробництва, збуту та споживання. Для цієї групи товарів соціальне призначен­ня має велике значення. Канцелярські, шкільно-письмові та офісні товари в Україні традиційно поділяють на два комплекси - товари для школярів і студентів та товари для офісу. Співвідношення  у грошовому вираженні цих товарних груп в середньому 60 - 40 на користь товарів для офісу.

Асортимент товарів цієї групи потребує постійного вдосконалення та розробки нових товарів. За результатами мар­кетингових досліджень, вивчення попиту свого часу мікрокалькулятори замінили такі товари, як арифмометри, логарифмічні лінійки, конторські рахівниці. Приладдя для писан­ня сьогодні доповнили фломастери і маркувальні олівці оригінальних конструкцій, автоматичні ручки зі змінними балонами та інші ви­роби цієї групи. З'явилися нові види приладдя для діловодства, дрібноофісної техніки та сучасні види технічних засобів для друкування і передавання текстів на відстань.

Функціональні властивості визначають відповідність кож­ного товару його цільовому призначенню. Так, олівці за призна­ченням можуть бути шкільними, канцелярськими, для креслення ти малювання. Мікрокалькулятори за призначенням поділяють на прості, інженерні та програмовані. Так, показниками функціональних властивостей ручок є дов­жина та товщина безперервної лінії письма, витрати чорнил на 100 м, якість лінії, тобто її суцільність, однорідність та стійкість кольору. Для степлерів та дироколів - це кількість аркушів, що вони мають пробити, для гострилок - якість заточування олівців, для гумок - якість видалення та виправлення написів, для папок із затискачем - міцність кріплення паперу тощо.

Ергономічні властивості - це властивості шкільно-письмо­вих, канцелярських та офісних товарів забезпечувати зручність у процесі використання. Кожна нова модель за своєю конструкцією, формою, масою повинна бути зручнішою і комфортнішою. Так, для підвищення ергономічності ручок було впроваджено гріпи - гу­мові або каучукові втулки на рівні пальців. У степлерах та диропробивачах для зручності застосовують гумові деталі.

Естетичні властивості характеризують художнє оформлен­ня та зовнішній вигляд виробів. Вони визначаються інформацій­ною виразністю, цілісністю композиції, раціональністю форми та досконалістю виробничого виконання.

Канцелярські, шкільно-письмові та офісні товари бувають най­різноманітнішої форми, силуету, фактури поверхні, кольору, харак­тер оздоблення. Товари для школярів традиційно мають різно­манітні форми, виразні кольори і відтінки, для їх оздоблення використовується практично усі кольори, натомість товари для офісу класичної форми, переважають моделі темних кольорів.

Надійність користування - це властивості товарів, які обу­мовлюють здатність зберігати основні параметри в межах, які відпо­відають визначеним умовам споживання. Надійність постійно змінюється внаслідок процесів, які відбуваються при зберіганні та експлуатації. Основними показниками надійності є термін служби і ресурс (гранична можливість експлуатації).

Безпечність та нешкідливість - властивості, що забезпечу­ють нешкідливість та безпечність при користуванні шкільно-пись­мовими, канцелярськими та офісними товарами. Показниками якості є електрична міцність ізоляції виробів, ефективність дії за­хисних пристроїв та інші.