S5 Corporate Response - шаблон joomla Книги

logo comexpert

  • Реєстрація

2. Офісна техніка

З розвитком електронної промисловості й обчислювальної техніки засоби оргтехніки стають одними з найбільш поширених і значимих товарів, які вивчаються в розділі «Культтовари». До їх асортименту входять такі технічно складні вироби: телефонні апарати, факси, персональні комп’ютери, електронні записники, диктофони, принтери, сканери, ламінатори, шредери тощо, а також обчислювальні машини, або мікрокалькулятори — мініатюрні елек­тронні обчислювальні машини, що використовуються для простих та склад­них числових розрахунків.

 

10z

 

На зміну друкарським машинкам прийшли персональні комп’ютери, що мають ряд переваг та значно полегшують роботу. До переваг комп’ютерів можна віднести такі: дозволя­ють компонувати набраний матеріал у будь-якому порядку; дають можливість вносити виправлення; мають «пам’ять», що дозволяє зберігати інформацію тривалий час; можуть використовуватися для друкування не лише текстово­го та цифрового, але й графічного матеріалу, тощо. Але головна відмінність між друкарською машинкою та комп’ютером не в досконалості друкарських функцій, а в можливостях, які надає програмне забезпечення комп’ютера (наприклад, Microsoft Office, стандартні програми тощо), застосування Інтернету.

Серед різних видів обчислювальної техніки нині найбільшого розповсюдження у побуті набули калькулятори. Мікрокалькулятори за функціональними можливостями поділяють на прості, інженерні, програмовані та спеціалізовані.

Калькулятор - це пристрій, призначений для виконання мате­матичних операцій з обов'язковим втручанням користувача для внесення змін у програму, що є в пам'яті, і для запуску на виконан­ня кожної операції чи послідовності операцій. Калькулятор вико­нує деякі функції комп'ютера, але вимагає частого втручання кори­стувача (ДСТУ 3179-95).

 

                21 klacuficaziy kankulytoriv      kankulytor

 

Існують і інші принципи групування МК, основою якого є до­даткові оригінальні функції (можливості гри, розрахунків біоритмів і гороскопів, наявність музичних пристроїв, календарів тощо).

Для калькуляторів найважливішими є показники функціональ­них властивостей: досконалість виконання основної функції, уні­версальність застосування, досконалість виконання допоміжної функції. Основною функцією калькулятора є можливість виконан­ня різноманітних розрахунків. За умови невиконання основної функції калькулятор стає непотрібним споживачеві, якщо тільки він не виконує допоміжні функції (калькулятори можуть мати вбудований годинник, календар, книжку-футляр, лінійку тощо). У тако­му разі межі застосування калькулятора значно поширюються.

Електронні записні книжки (органайзери), призначені для виконання ряду стандартних функцій (щоденника з будильником, ділового блокнота, адресної книжки, телефонного довідника, калькулятора, календаря та годинника), а також додаткових (конвертера валют, мір, ваг тощо). Якщо в органайзер додати програмне забезпечення для перекладу слів та вивчення іноземних мов, то він може перетворитися в електронний словник.

Принтери - це пристрої, призначені для друкування текстів, гра­фічної та інших видів інформації на паперові та деякі інші види носіїв (прозорі плівки, конверти, карти, термонаклейки, листівки тощо).

 

                    22 klacuficaziy prunteriv        23 xaracteructuka prunteriv

 

Копіювальні апарати (копіри) - апарати, призначені для виконання копіювання документів, бланків та будь-якого зображення на папері.

Принцип роботи копіювальних апаратів базується на формуванні зображення частинками фарби на спеціальному барабані і з нього переноситься на аркуш. Однак на відміну від лазерних принтерів копіри формують зображення на барабані не за допомогою лазерного променя, а освітлюючи оригінал.

 

24 klacufikaziy kopiriv

 

Телефонний зв'язок, який сьогодні використовують у побуті або в організації роботи підприємств і закладів, здійснюється у різні способи: за допомогою традиційної телефонної комутації (аналогові телефонні апарати), за допомогою мобільного зв’язку (радіотелефони, стільникові та супутникові телефони),  з використанням технологій ІР–телефонії (через ПК, смартфон, планшет тощо).  

 

telefon

 

Аналогові стаціонарні телефонні апарати загального використання призначені для під’єднання до автоматичних телефонних станцій (АТС).

Радіотелефон – це система, що складається з бази, до якої підключені аналогові або цифрові абонентські лінії від АТС, та однієї або кількох безпровідних трубок, які можуть зв’язуватися між собою та дзвонити по зовнішніх лініях.

Стільниковий телефон – автономний мобільний телефон, призначений для роботи у мережах стільникового зв’язку; використовує приймач радіодіапазону та традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв’язку на території зони покриття мережі. Сьогодні стільниковий зв'язок найпоширеніший з усіх видів мобільного зв’язку, тому зазвичай мобільним телефоном називають саме стільниковий телефон, хоча мобільними телефонами, крім стільникових, є також супутникові телефони, радіотелефони та апарати магістрального зв’язку.

ІР - телефонія – це технологія, яка дозволяє використовувати будь-яку ІР – мережу як засіб організації та ведення телефонних розмов, передачі відео зображень та факсів у режимі реального часу.

Для факсимільного зв’язку в більшості випадків використовується звичайна телефонна мережа.

Факсимільні апарати (факси) - це пристрої для швидкої передачі інформації попередньо нанесеної на паперовий носій (звичайний або термопапір).

Типовий факсимільний апарат містить телефон, пристрій зчитування та відтворення зображення, та ряд додаткових пристроїв. В багатьох випадках використовується факс-модем, який дозволяє передати функції факса комп’ютеру. Програмна підтримка факс-модему передбачає з’єднання та набір заданого номеру абонента, архівування повідомлень, створення каталогів, відправлення за списком адресатів, відправлення в заданий час, автовідповідь

 

25 klacuficaciy fakciv

 

Основними вимогами до факсів є точність, швидкість і зручність передачі інформації.

Машини для знищення паперу (шредери) призначені для приведення документів у непридатний для читання вигляд. Назва цих машин походить від англійського дієслова «toshred» - «різати», «рвати».