S5 Corporate Response - шаблон joomla Книги

logo comexpert

  • Реєстрація

Побутові радіоелектронні товари: комплектуючі вироби, радіоприймальна апаратура. Класифікація, асортимент

 

    Навчальні питання:

1. Класифікація та асортимент РЕА

2. Оцінка якості побутової радіоелектронної апаратури у торгівлі

 

1. Класифікація та асортимент радіоелектронної апаратури

tabluza reaРадіоелектроніка сьогодні - це теле­бачення і телемеханіка, радіолокація, радіонавігація, радіоастрономія, звуко- і відеозапис.

Радіоелектронні товари поділяють на дві групи:

- елементи радіоелектронної апаратури (комплектуючі вироби),

- радіоелектронна апаратура.

Елементи радіоелектронної апаратури – це радіодеталі, напівпровідникові, електровакуумні, мікроелектронні, електроакус­тичні та інші прилади.

Радіоелектронна апаратура – це:

- радіоприймальна,

- телеприймальна,

- апаратура для запису та відтворення звука та зображення,

- комбінована апаратура.

За призначенням радіоелектронна апаратура поділяється на дві основні групи: побутову і спеціальну.

Радіоелектронна апаратура спеціального призначення (війсь­кова, для літаків, кораблів тощо) під час експлуатації часто піддається впливу підвищеної вологості, перепаду температур і атмосферного тиску, а також механічним впливам, тому повинна відповідати особливим вимогам.

Побутова радіоелектронна апаратура (ПРЕА) експлуатується при звичайних температурах і вологості.

Побутовий радіоелектронний апарат - це радіоелектронний пристрій, призначений для виконання однієї чи декількох функцій: приймання, записування, підсилення та відтворення радіомовних і телевізійних програм, програм провідного мовлення, відео- і звукових сигналограм, а також спеціальних сигналів (ДСТУ 2371-94).

Побутова радіоелектронна апаратура (ПРЕА) – це сукупність   побутових   радіоелектронних   апаратів (ДСТУ 2371-94).

Побутова радіоелектронна апаратура може бути двох видів:

- побутова аудіотехніка;

- побутова відеотехніка.

До побутової аудіотехніки відносять радіоприймачі, магніто­фони, програвачі, електрофони, програвачі компакт- та міні-диски, комбінована аудіотехніка тощо.

До побутової відеотехніки відносять телевізори, відеомагнітофони та відеоплеєри, відеокамери, комбіновану відеотехніку тощо. Треба зауважити, що асортимент цієї групи товарів змінюється  у зв’язку із застосуванням нових технологій ХХІ століття; відеомагнітофони та відеоплеєри, що є у користуванні споживачів, витіснені сучасними набагато досконалішими пристроями.

Залежно від функцій, які вона виконує, побутову радіоелект­ронну апаратуру поділяють на такі групи:

- для прийому передач радіомовних станцій;

- для прийому передач телевізійних станцій;

- для відтворення механічного та оптичного запису звуків;

- для магнітного запису і відтворення звука та зображення;

- комбінована апаратура.

Кожну з цих груп класифікують за функціональними можли­востями, кількістю та повнотою виконуваних функцій, типом оформлення та особливостями використання, характером звукового супроводження, видом джерел живлення, видами виробів, моделями, марками.

 

tab prea

Радіоприймачі. 

Радіомовлення – це передача звукових програм для одночасного їх приймання великою кількістю слухачів. Воно виконується за допомогою передаючих радіоцентрів й приймається радіоприймачами або іншою радіоприймальною апаратурою. Радіопередавач є первинною ланкою радіомовлення, що призначена для перетворення звукових частот (голосу диктора, музики та ін.) і наступної їх передачі в ефір (навколишній повітряний простір).

Другою ланкою радіомовлення є радіоприймач, призначений для приймання радіопрограм, що передаються в ефір, і наступного їх перетворення.

diapazon zactotДіапазон приймаючих частот характеризує область частот, в межах яких можливо радіоприймання для конкретного виду та моделі радіоприймача. 

Діапазон відтворюючих частот характеризує смугу звукових частот, що відтворюються радіоприймальним пристроєм без перекручування. Чім ширше цій діапазон, тим природне звучання пристрою.

Для передачі звукових і мовних повідомлень в системах оповіщення застосовують абонентські гучномовці – це механічні або електроакустичні пристрої, які служать для перетворення електричного сигналу в звукову хвилю. Що поширюється у повітряному середовищі за допомогою рухомої механічної системи – діафрагми. Гучномовці використовуються в системі оповіщення, організації радіотрансляційної мережі та радіовузлів підприємств. Гучномовці поділяють на три типи: настінні, стельові, рупорні.

Комплектуючі вироби. 

Радіоелектронна апаратура складається з величезної кількості різноманітних деталей, вузлів, блоків та радіопристроїв, об’єднаних в одно ціле – електричну схему. Всі ці вироби складають групу комплектуючих виробів. 

За виконуваною функцією комплектуючі вироби поділяють на 2 групи:

Пасивні – вони беруть участь у процесах, пов’язаних з накопиченням та розподілом електроенергії. До них відносяться – конденсатори, резистори та котушки індуктивності.

 

37z  kondenzat  rezuctoru

 

Активні – використовуються для підсилення та перетворення електричних коливань. До них відносяться:

- напівпровідникові вироби;

- електровакуумні прилади;

- інтегральні мікросхеми;

- мікропроцесори;

- електроакустичні прилади;

- хімічні джерела струму;

- антени.

 

                  mikroprozecoru           napivprovidnuk

 

antenuАнтени.

Класифікувати антени можна за безліччю критеріїв. Умовно їх можна розділити на зовнішні, супутникові, кімнатні.

Кімнатні призначені для установки безпосередньо в приміщеннях. У зв'язку зі слабкою потужністю прийому сигналу, їх рекомендується використовувати тільки в зоні упевненого прийому трансляції (приблизно 30 кілометрів від телецентру або ретранслятора). Кімнатні антени бувають двох видів: стрижневі, рамкові.

Зовнішні антени поділяють на активні та пасивні. Активні продаються в комплекті з підсилювачем потужності і призначені, для забезпечення прийому в умовах, коли є перешкоди для проходження сигналу. Пасивні прийнятні якщо телевежа знаходиться на лінії прямої видимості і немає перешкод, що ускладнюють прийом трансляції.

Супутникові, інакше звані параболічними. Супутникова антена для телевізора складається з безпосередньо приймального пристрою і ресивера, яким цей сигнал декодується. Так як вона приймає сигнал безпосередньо з супутника, то якість і стійкість телесигналу безпосередньо залежать від розташування антени щодо джерела трансляції (супутника) що необхідно враховувати при її установці.

Супутникові антени мають найстійкіший прийом сигналів, якість зображення, а також число прийнятих каналів, яке можна розширити, підключивши платні пакети. Стабільному прийому супутникової антени можуть перешкодити тільки атмосферні опади, такі як сильний дощ або снігопад.

 

 Продовження